काभ्रेको मत अपडेट

447

पनौती नगरपालिकाको मत अपडेट

प्रमुख

नेकपा एमाले ४८८

नेपाली कांग्रेस २४१

नेकपा माओवादी ३०

उपप्रमुख

नेकपा एमाले ४८८

नेपाली कांग्रेस २६०

नेकपा माओवादी ३६

बनेपा नगरपालिकाको मत अपडेट

प्रमुख

नेकपा एमाले १३४६

नेपाली कांग्रेस  ११०५

नेकपा माओवादी १९०

उपप्रमुख

नेकपा एमाले १४२९

नेपाली कांग्रेस ११२२

नेकपा माओवादी १६६

पाँचखाल नगरपालिकाको मत अपडेट

प्रमुख

नेकपा एमाले ३१३

नेपाली कांग्रेस १८३

नेकपा माओवादी ४३१

उप्रमुख

नेकपा एमाले ३७०

नेपाली कांग्रेस १६६

नेकपा माओवादी ३७३

मण्डन देउपुर नगरपालिकाको मत अपडेट

प्रमुख

नेकपा एमाले १४९

नेपाली कांग्रेस ११४

नेकपा माओवादी ४९

उपप्रमुख

नेकपा एमाले १४०

नेपाली कांग्रेस ११२

नेकपा माओवादी ४९