कमिसनमा भ्याट लगाउने भएपछि ब्रोकर कम्पनीहरुको बिरोध, कारोबार बन्द

339