भोजन गर्दा कुनदिशातर्फ फर्केर भोजन गर्दा के हुन्छ ?

0
341

 

प्राच्यां नरो लभेदायुर्याम्यां प्रेतत्वमश्रुते ।
वारुणे च भवेद्रोगी आयुर्वित्तं तथोत्तरे।।

पूर्व फर्केर भोजन गर्दा आयु बढ्छ ।

दक्षिण फर्केर भोजन गर्दा प्रेत तत्वको प्राप्तिहुन्छ ।

पश्चिम फर्केर भोजन गर्दा रोगी हुन्छ ।

उत्तर फर्केर भोजन गर्दा आयु र धन प्रप्ति एवं बृद्धि हुन्छ ।

Loading...